65/44 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 3 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

เบอร์ติดต่อ : +66 92 691 4197

อีเมล : [email protected]

Line : @donjai.ac